Kopen en verkopen, de verwachtingen

Uiteraard liggen deze anders voor een verkoper dan voor een koper.
Een verkoper zal steeds trachten de maximumprijs te realiseren.
Een koper zal niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met de bijkomende (akte)kosten. Ook zal hij nagaan of het te koop gestelde goed aan zijn verwachtingen beantwoordt.

 

Voor een woning of appartement ligt dit vrij eenvoudig. Wel vraagt hij best na of de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd.
Wanneer hij een grond op het oog heeft, moet hij opletten. Kan hij op deze grond zijn droomhuis bouwen? Hier dient hij te onderzoeken of er een stedenbouwkundig attest bestaat, of het gaat over een niet vervallen verkavelingsvergunning, of een bouwvergunning zal kunnen worden verkregen en voor welk type van woning, eventueel in combinatie met andere vergunningen.

Verkoper en koper zullen elkaar vinden, van zodra zij het eens zijn over wat er gekocht wordt en over de prijs van het goed. Het is aan te raden een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarin ook alle andere voorwaarden en modaliteiten worden vastgelegd. In dit geval spreken wij van een onderhandse verkoopovereenkomst, in de volksmond ook “compromis” genoemd.

 
 
 

U koopt een goed

Wanneer u als koper het ideale onroerend goed gevonden hebt, dienen er nog een hele reeks stappen gezet te worden alvorens u zich rechtmatige eigenaar van de goed kunt noemen. In deze handige brochure vindt u stap voor stap hoe een aankoopdossier verloopt.

Ik koop

U verkoopt een goed

Wanneer u als verkoper een kandidaat-koper gevonden hebt, dienen er nog een hele reeks stappen gezet te worden alvorens de verkoop officieel geregistreerd is. In deze handige brochure vindt u stap voor stap hoe een verkoopdossier verloopt.

Ik verkoop